Jaarvergadering 2018
 [ Start ] [ Nieuws en informatie ] [ Evenementen ] [ Leisurekrant ] [ Foto's ] [Discussieforum] [Facebook] [Navigatieoverzicht]

 

Omhoog

Uitnodiging algemene ledenvergadering Leisure Club Holland op zondag 25 maart 2018

Deze wordt gehouden in Restaurant Bon te Vinkeveen

De vergadering start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Vooraf kunnen we mogelijk een boottocht maken op de Vinkeveense Plassen. Kosten € 12,50 per persoon. Verdere gegevens hierover volgen nog.

Het gaat om een belangrijke vergadering, dus een ieders aanwezigheid is zeer gewenst! 
Zie hierover ook punt 10 van de agenda.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Goedkeuring notulen ALV 2017.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester. 
 7. Controleverslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Begroting 2018 en vaststellen contributie 2018
 10. Opvolging bestuursleden.
  Aftredend zijn: Willem van Riel, Richard Gramme en Ed Verstraten.
  Gelukkig hebben zich drie nieuwe kandidaten gemeld:
  Paul de Kleijn, Martijn Moltzer en André Nijenhuis.
 11. Leisureweek 2018.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Liefst ontvangt de penningmeester eventuele op- en aanmerkingen op het jaarverslag en de begroting uiterlijk 15 maart a.s. op zijn emailadres: penningmeester@leisureclubholland.nl
Concept notulen ALV 2017 zijn meegezonden met de persoonlijke e-mail uitnodiging en staan in de Leisurekrant 2017-1. Jaarverslag penningmeester volgt nog.

Ik hoop jullie allen te mogen begroeten op 25 maart 2018 in Vinkeveen.

Vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,

Richard Gramme, secretaris. 
secretariaat@leisureclubholland.nl 

Aanmelden:
Het is prettig als je vooraf aangeeft of je komt, ook in verband met de boottocht. (Dat kan via secretariaat@leisureclubholland.nl of via het aanmeldingsformulier op de website).

Adres:
Restaurant Bon. Winkeldijk 24. 3645 AP Vinkeveen. Telefoon: 0294-281394 
http://www.bonvinkeveen.nl

NB: evenementen van de Leisureclub zijn alleen bedoeld voor leden en hun introducées

 

Aanmelden evenement ] Leisure Zomerdagen 2018 - 2 ] Leisure Zomerdagen 2018 ] Stertocht 2018 ] [ Jaarvergadering 2018 ] Leisureweek 2017 ] Stertocht 2017 ] Jaarvergadering 2017 ] Najaar 2016 ] Leisureweek 2016 ] Stertocht 2016 ] Jaarvergadering 2016 ] Najaar 2015 ] Leisureweek 2015 ] Stertocht 2015 ] Jaarvergadering 2015 ] Najaar 2014 ] Leisureweek 2014 ] Stertocht 2014 ] Jaarvergadering 2014 ] Najaar 2013 ] Leisureweek 2013 ] Stertocht 2013 ] Jaarvergadering 2013 ] Najaar 2012 ] Bezoek engelse LOA ] 35-jarig Jubileum evenement ] Leisureweek 2012 ] Stertocht 2012 ] Najaar 2011 ] Leisureweek 2011 ] Stertocht 2011 ] vakantiespreiding 2011-2014 ] Jaarvergadering 2011 ] Evenementen 2006 - 2010 ] Evenementen 2000 - 2005 ] [ Navigatieoverzicht ]

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Zend een e-mail aan de webbeheerder .
Laatst bijgewerkt: 17 mei 2018