Jaarvergadering 2017
 [ Start ] [ Nieuws en informatie ] [ Evenementen ] [ Leisurekrant ] [ Foto's ] [Discussieforum] [Facebook] [Navigatieoverzicht]

 

Omhoog

Uitnodiging algemene ledenvergadering Leisure Club Holland op zondag 19 maart 2017.

Deze wordt gehouden in de sociŽteit van de Watersportvereniging Lelystad.
De vergadering start om 11.30 uur, inloop vanaf 11.00 uur

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Onze ereleden
 4. Goedkeuring notulen ALV 2016.
 5. Ingekomen stukken.
 6. Jaarverslag secretaris.
 7. Jaarverslag penningmeester. (bijgevoegd)
 8. Controleverslag kascontrolecommissie.
 9. Benoeming kascontrolecommissie.
 10. Begroting 2017 (bijgevoegd) en vaststellen contributie 2017
 11. Bestuursperikelen en ledenwerving 
 12. Evenement rondom het 40 jarig bestaan van de Leisureclub Holland.
  Globaal hebben we wel wat ideeŽn, maar we zoeken nog een paar absolute hoogtepunten in het evenementÖ. 
  Dus graag even hierover nadenken en inbrengen in de vergadering. (Je kunt eventueel ook al via de mail je ideeŽn spuien, wees vooral niet terughoudend hierin!)
 13. Leisureweek 2017.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Liefst ontvangt de penningmeester eventuele op- en aanmerkingen op het jaarverslag en de begroting uiterlijk 15 maart a.s. op zijn emailadres: penningmeester@leisureclubholland.nl

Om 13.00 uur sluiten we af en is er een uitloop mogelijk om nog lekker na te kletsen tot 14.00 uur.
En daarna? Want alleen voor een vergadering is het nogal wat om naar het verre Lelystad af te reizen.
Het idee is om na afloop van de vergadering, ergens tussen 13.00 uur en 14.00 uur dus, met een aantal liefhebbers naar het Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1 in Lelystad, af te reizen (bij geschikt weer).
Zie ook: https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen/buitencentrum
Buitencentrum Oostvaardersplassen
Daar kunnen we onder het genot van een kopje koffie, of iets anders, genieten van wat het centrum heeft te bieden en vervolgens wellicht een korte wandeling gaan maken in dit buitengewone natuurgebied dat we als Hollanders op de Zuiderzee hebben veroverd.

Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden voor anders georiŽnteerden onder ons, bijvoorbeeld een bezoek aan de Batavia werf en de Outlet, maar ook andere bezienswaardigheden, die je op het eerste gezicht niet zou verwachten in Lelystad. Zie ook onderstaande linkjes.
http://www.dagjeweg.nl/tip/136/De-Bataviawerf%3A-kanonschieten-en-knopen-maken
http://www.dagjeweg.nl/tip/9196/Hoe-werkt-de-grootste-polder-van-de-wereld%3F
http://www.dagjeweg.nl/tip/885/Nationaal-Luchtvaart-Themapark-Aviodrome
http://www.swifterkamp.nl/?utm_source=DagjeWeg.NL&utm_medium=pagina&utm_campaign=DagjeWeg.NL&utm_content=uitstapje
foto's Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland (SPNF)

Kortom: voel je niet verplicht en kies je eigen doel.
Wij gaan het in ieder geval proberen in de Oostvaardersplassen!
Ik hoop jullie allen te mogen begroeten op 19 maart 2017 in Lelystad.

Aanmelden:
Het is prettig als je vooraf aangeeft of je komt, in verband met de catering. (dat kan via secretariaat@leisureclubholland.nl of via het aanmeldingsformulier op de website).

Adres:
Het adres van de sociŽteit is Houtribhaven 2 8242 PC Lelystad.

Vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,

Richard Gramme, secretaris. 
secretariaat@leisureclubholland.nl
06 5470 5678

NB: Evenementen van de Leisureclub zijn alleen bedoeld voor leden en hun introducťes

Routebeschrijving naar de sociŽteit:

Vanuit Enkhuizen: 
Richting Lelystad, na de Houtribsluis, bij de hoge toren 1e afslag, 
einde afslag rechts, na 150 meter de parallelweg links, 
richting WSV Lelystad

Vanuit Lelystad:
Richting Enkhuizen, na de laatste rotonde (Enkhuizen 30 km) bij de hoge toren 1e afslag, 
einde afslag rechts, na 50 meter de parallelweg links,
richting WSV Lelystad

Bij de haven: parkeren, voetgangerstoegang bij de vlaggenmast, 
trap op, na binnenkomst links.

 

Aanmelden evenement ] Leisure Zomerdagen 2018 - 2 ] Leisure Zomerdagen 2018 ] Stertocht 2018 ] Jaarvergadering 2018 ] Leisureweek 2017 ] Stertocht 2017 ] [ Jaarvergadering 2017 ] Najaar 2016 ] Leisureweek 2016 ] Stertocht 2016 ] Jaarvergadering 2016 ] Najaar 2015 ] Leisureweek 2015 ] Stertocht 2015 ] Jaarvergadering 2015 ] Najaar 2014 ] Leisureweek 2014 ] Stertocht 2014 ] Jaarvergadering 2014 ] Najaar 2013 ] Leisureweek 2013 ] Stertocht 2013 ] Jaarvergadering 2013 ] Najaar 2012 ] Bezoek engelse LOA ] 35-jarig Jubileum evenement ] Leisureweek 2012 ] Stertocht 2012 ] Najaar 2011 ] Leisureweek 2011 ] Stertocht 2011 ] vakantiespreiding 2011-2014 ] Jaarvergadering 2011 ] Evenementen 2006 - 2010 ] Evenementen 2000 - 2005 ] [ Navigatieoverzicht ]

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Zend een e-mail aan de webbeheerder .
Laatst bijgewerkt: 17 mei 2018