Jaarvergadering 2016
 [ Start ] [ Nieuws en informatie ] [ Evenementen ] [ Leisurekrant ] [ Foto's ] [Discussieforum] [Facebook] [Navigatieoverzicht]

 

Omhoog

Uitnodiging algemene ledenvergadering Leisure Club Holland op zondag 13 maart 2016.

Deze wordt gehouden in het hotelrestaurant Abrona te Oudewater

De vergadering start om 11.30 uur, inloop vanaf 11.00 uur

Om 13.00 uur sluiten we af en kunnen we een stadswandeling maken.

Agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Goedkeuring notulen ALV 2015.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Controleverslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Begroting 2016.
 10. Aftreden penningmeester Gijsbert de Leeuw van Weenen 
 11. Evenementen: Stertocht en Leisureweek.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Ad 10: Penningmeester Gijsbert de Leeuw van Weenen beëindigt zijn deelneming in het bestuur. Daarom zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als je interesse hebt, graag een berichtje sturen vóór de ledenvergadering aan de voorzitter of de secretaris.

Ad 11: Voor de Leisureweek heeft het bestuur enige voorstellen. De leden worden gevraagd om ook met ideeën te komen. 

Aanmelden:
Via secretariaatlch@outlook.com of via het aanmeldingsformulier op onze website.
Graag opgave of je op onze ledenvergadering komt, dit in verband met bestelling koffie e.d.

Wandeling en Waag:
Na onze vergadering is het plan om een stadswandeling en een bezoek aan de Heksenwaag in Oudewater www.oudewater.net te gaan maken, dit alles onder begeleiding van een gids. 
Starttijd 14.00 uur.

Kosten:
De kosten van de Wandeling en Waag  zijn € 12,00 per persoon.

Adres:
Hotelrestaurant Abrona
Broeckerstraat 20
3421 BL Oudewater
(0348) 567 466
http://hotelrestaurantabrona.nl/

Vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,
Richard Gramme, secretaris. 
secretariaatlch@outlook.com
 

NB: Evenementen van de Leisureclub zijn alleen bedoeld voor leden en hun introducées

 

Aanmelden evenement ] Leisure Zomerdagen 2018 - 2 ] Leisure Zomerdagen 2018 ] Stertocht 2018 ] Jaarvergadering 2018 ] Leisureweek 2017 ] Stertocht 2017 ] Jaarvergadering 2017 ] Najaar 2016 ] Leisureweek 2016 ] Stertocht 2016 ] [ Jaarvergadering 2016 ] Najaar 2015 ] Leisureweek 2015 ] Stertocht 2015 ] Jaarvergadering 2015 ] Najaar 2014 ] Leisureweek 2014 ] Stertocht 2014 ] Jaarvergadering 2014 ] Najaar 2013 ] Leisureweek 2013 ] Stertocht 2013 ] Jaarvergadering 2013 ] Najaar 2012 ] Bezoek engelse LOA ] 35-jarig Jubileum evenement ] Leisureweek 2012 ] Stertocht 2012 ] Najaar 2011 ] Leisureweek 2011 ] Stertocht 2011 ] vakantiespreiding 2011-2014 ] Jaarvergadering 2011 ] Evenementen 2006 - 2010 ] Evenementen 2000 - 2005 ] [ Navigatieoverzicht ]

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Zend een e-mail aan de webbeheerder .
Laatst bijgewerkt: 17 mei 2018