Jaarvergadering 2015
 [ Start ] [ Nieuws en informatie ] [ Evenementen ] [ Leisurekrant ] [ Foto's ] [Discussieforum] [Facebook] [Navigatieoverzicht]

 

Omhoog

Uitnodiging algemene ledenvergadering Leisure Club Holland op zondag 22 februari 2015.

Deze wordt gehouden in het museum MUZEE te Scheveningen

De vergadering start om 11.30 uur, inloop vanaf 11.00 uur
Om 13.00 uur sluiten we af en kunnen aansluitend het museum bezoeken en/of Scheveningen verder ontdekken.

Agenda: 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Goedkeuring notulen ALV 2014.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Controleverslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Begroting 2015.
 10. Aftreden bestuursleden n.l. Laurens en Karen Schoonheim. Zij stellen zich niet herkiesbaar. 
 11. Evenementen: Stertocht en Leisureweek.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Ad 10: Algemeen bestuursleden Lauren en Karen beëindigen hun deelneming in het bestuur. Daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden om onze bestuurswerkzaamheden te ondersteunen. Als je interesse hebt, graag een berichtje sturen vóór de ledenvergadering aan de voorzitter of de secretaris.

Ad 11: Voor de Leisureweek heeft het bestuur enige voorstellen. De leden wordt gevraagd ook met ideeën te komen. 

Aanmelden:
Wil je in verband met de catering opgeven (via secretariaatlch@outlook.com of via het aanmeldingsformulier op de website) of je op de ledenvergadering komt?

Adres:
Het adres van het museum MUZEE Scheveningen is: 
Neptunusstraat 90-92, 
2586 GT Den Haag
www.muzeescheveningen.nl

Kosten
Het museumbezoek kost € 7,70. 
Kinderen 4-12 jaar € 3,75. 
65+ € 5,00.

Vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,
Richard Gramme, secretaris. 

NB: Evenementen van de Leisureclub zijn alleen bedoeld voor leden en hun introducées

 

Aanmelden evenement ] Leisure Zomerdagen 2018 - 2 ] Leisure Zomerdagen 2018 ] Stertocht 2018 ] Jaarvergadering 2018 ] Leisureweek 2017 ] Stertocht 2017 ] Jaarvergadering 2017 ] Najaar 2016 ] Leisureweek 2016 ] Stertocht 2016 ] Jaarvergadering 2016 ] Najaar 2015 ] Leisureweek 2015 ] Stertocht 2015 ] [ Jaarvergadering 2015 ] Najaar 2014 ] Leisureweek 2014 ] Stertocht 2014 ] Jaarvergadering 2014 ] Najaar 2013 ] Leisureweek 2013 ] Stertocht 2013 ] Jaarvergadering 2013 ] Najaar 2012 ] Bezoek engelse LOA ] 35-jarig Jubileum evenement ] Leisureweek 2012 ] Stertocht 2012 ] Najaar 2011 ] Leisureweek 2011 ] Stertocht 2011 ] vakantiespreiding 2011-2014 ] Jaarvergadering 2011 ] Evenementen 2006 - 2010 ] Evenementen 2000 - 2005 ] [ Navigatieoverzicht ]

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Zend een e-mail aan de webbeheerder .
Laatst bijgewerkt: 17 mei 2018